Print side | Luk vindue

Vedhæft fil i mail.

Udskrevet fra: Dansk Regneark Forum
Kategori: Hjælp til regneark.
Forum navn: Generelt
Forum beskrivelse: Hjælp til generel daglig brug af programmet Excel
Web-adresse: https://forum.excel-regneark.dk/forum_posts.asp?TID=4314
Udskrevet den: 26-09-2020 kl. 02:01


Emne: Vedhæft fil i mail.
Besked fra: Kenny.E
Emne: Vedhæft fil i mail.
Posteringsdato: 17-07-2020 kl. 12:39
Hej jeg bruger det her cdo script men jeg kan ikke få det til at sende den vedhæftet fil med det sender kun beskeden håber der er en der kan hjælpe.
Hilsen
Kenny

Private Sub CmdSendMail_Click()
   
    Dim mail    As Object           ' CDO.MESSAGE
    Dim config  As Object           ' CDO.Configuration
    Dim xFileToOpen As String
    Set mail = CreateObject("CDO.Message")
    Set config = CreateObject("CDO.Configuration")
    
    config.fields(cdoSendUsingMethod).Value = cdoSendUsingPort
    config.fields(cdoSMTPServer).Value = "smtp.gmail.com"
   
    config.fields(cdoSMTPServerPort).Value = 465  ' implicit SSL - Does not work with Explicit SSL (StartTLS) usually on Port 587
    config.fields(cdoSMTPUseSSL).Value = "true"
    
    config.fields(cdoSMTPAuthenticate).Value = cdoBasic
    config.fields(cdoSendUserName).Value = "xxxxxxxx@xxxx.com"
    config.fields(cdoSendPassword).Value = "xxxxxxxxx"

    config.fields.Update
    Set mail.Configuration = config
    On Error Resume Next
    ChDrive "M:"
    ChDir "M:\xxxxxxx\xxxxxxx"
    xFileToOpen = Application.GetOpenFilename(FileFilter:="PDF files,*.pdf", Title:="Select the right attachment")
    With mail
        .To = "xxxxx@xxxxxxxxxx.xxx"
        .From = "xxxxxxx@xxxxx.xxx"
        .Subject = "First email with CDO"
        .TextBody = "This is the body of the first plain text email with CDO."
        If xFileToOpen <> "" Then Add.Attachments xFileToOpen, 1
        .Send
    End With
    On Error GoTo 0
    Set config = Nothing
    Set mail = Nothing
Unload Me 'delete userform
End SubPrint side | Luk vindue